Tổng hợp các gói cước 4G Viettel

V200B

new
 • V200B
 • 8GB/ngày + mp 20P/cuộc thoại nội mạng + 100p thoại ngoại mạng/30ngày
 • 200.000đ/30 ngày

Chi Tiết

SD135

new
 • SD135
 • Tặng 5GB/ ngày
 • 135.000đ/30 ngày

Chi Tiết

V200C

new
 • V200C
 • 4GB/ngày + mp 20P/cuộc thoại nội mạng + 100p thoại ngoại mạng/30ngày
 • 200.000đ/30 ngày

Chi Tiết

30N

new
 • 30N
 • 5GB/ngày + mp 20P/cuộc thoại nội mạng + 150p thoại ngoại mạng/30ngày
 • 300.000đ/30 ngày

Chi Tiết

3V120N

new
 • 3V120N
 • Tặng 4GB/ngày (360GB/3 tháng),nội mạng <20P + 50P ngoại mạng/tháng
 • (360.000đ/3 tháng)

Chi Tiết

V180B

 • V180B
 • 6GB/ngày + mp 10P/cuộc thoại nội mạng + 100p thoại ngoại mạng/30ngày
 • 180.000đ/tháng

Chi Tiết

V160B

 • V160B
 • 4GB/ngày + mp 10P/cuộc thoại nội mạng + 100p thoại ngoại mạng/30ngày
 • 160.000đ/tháng

Chi Tiết

V150B

 • V150B
 • 2GB/ngày + mp 10P/cuộc thoại nội mạng + 80p thoại ngoại mạng/30ngày
 • 150.000đ/tháng

Chi Tiết

V120B

new
 • V120B
 • 1.5GB/ngày + mp 10P/cuộc thoại nội mạng + 50p thoại ngoại mạng/30ngày
 • 120.000đ/30 ngày

Chi Tiết

V90B

new
 • V90B
 • 1GB/ngày + mp 10P/cuộc thoại nội mạng + 30p thoại ngoại mạng/30ngày
 • 90.000đ/30 ngày

Chi Tiết

MXH120

new
 • MXH120
 • 1GB/ngày + MP 10P/cuộc thoại nội mạng + 30p thoại ngoại mạng/30ngày + MP Tiktok,Youtube,Facebook
 • 120.000đ/tháng

Chi Tiết

MXH150

new
 • MXH150
 • 1.5GB/ngày + MP 10P/cuộc thoại nội mạng + 30p thoại ngoại mạng/30ngày + MP Tiktok,Youtube,Facebook
 • 150.000đ/tháng

Chi Tiết

V90C

new
 • V90C
 • 30GB tốc độ cao, Miễn phí 20P nội mạng/Cuộc gọi, 20P ngoại mạng
 • 90.000đ/tháng

Chi Tiết

ST90

new
 • ST90
 • Tặng 1GB/ngày ⇒ 30GB/ tháng
 • 90.000đ/30 ngày

Chi Tiết

ST70K

 • ST70K
 • Tặng 500MB/ngày ⇒ 15GB/ tháng
 • 70.000đ/30 ngày

Chi Tiết

ST120K

new
 • ST120K
 • Tặng 2GB/ngày ⇒ 60GB/ tháng, Miễn phí xem phim trên ứng dụng Viettel TV
 • 120.000đ/30 ngày

Chi Tiết

ST150K

new
 • ST150K
 • Tặng 3GB/ngày (90GB/ tháng), Miễn phí xem phim trên ứng dụng Viettel TV
 • 150.000đ/30 ngày

Chi Tiết

SD70

new
 • SD70
 • Tặng 1GB/ ngày
 • 70.000đ/30 ngày

Chi Tiết

SD90

new
 • SD90
 • Tặng 1.5GB/ ngày
 • 90.000đ/30 ngày

Chi Tiết

SD120

new
 • SD120
 • Tặng 2GB/ ngày
 • 120.000đ/30 ngày

Chi Tiết

SD150

 • SD150
 • Tặng 3GB/ ngày
 • 150.000đ/30 ngày

Chi Tiết

7N

new
 • 7N
 • Tặng 5GB/ngày (35GB/ 7 ngày)35p ngoại mạng, nội mạng < 20p
 • (70.000đ/7 ngày)

Chi Tiết

Liên hệ ngay